Zijn wijsheid = Ons credo

"Ken u zelf "

Socrates, de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde. Socrates leefde van 470 tot 399 V.C. en werd gezien als de communiceerder van zijn tijd. 

“De vermogens om dromen en ambities waar te maken zit in mensen zelf. Het enige wat we hiervoor moeten doen is deze innerlijke kracht ontginnen.”

Zelfkennis is de sleutel tot invloed op jezelf, de ander en de omgeving.      De sleutel tot succes ! “ Mensen willen immers wel veranderen, maar niet veranderd worden” !  

Op basis van deze oude wijsheid baseert Salesguidance de gehanteerde trainingsmethodiek en workshop’s ! 

Men leert namelijk door het maken van fouten in een veilige omgeving en van elkaar.

De trainer / coach faciliteert en gidst.  

Een stuk geschiedenis

Socrates, de eerste van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde. Socrates leefde van 470 tot 399 V.C. en werd gezien als de communiceerder van zijn tijd. Socrates (470-399 voor Christus) maakte het leven van velen zuur door hen voortdurend lastige vragen te stellen. Socrates zag het vergaren kennis minder als het verzamelen van feiten uit boeken maar meer als het verkrijgen van eigen inzichten. Door kritische vragen probeerde Socrates zijn gesprekspartners op de proef te stellen en hielp hen hierna tot een nieuw inzicht te komen. Socrates ontwikkelde een eigen methode. In eerste instantie vroeg Socrates zijn gesprekspartner een idee of redenering uiteen te zetten. Socrates stelde zich hierbij op als leerling. Hierna kwam Socrates met tegenargumenten en kritische vragen. Uiteindelijk moest de gesprekspartner toegeven dat hij “niets” weet. Dan komt de tweede fase. Nu probeerde Socrates door het stellen van de juiste vragen te onderzoeken wat de gesprekspartner wel kan weten. Een goede vraag bevat al het halve antwoord. Socrates bedacht de antwoorden niet zelf, hij hielp alleen de wijsheid te vinden. De “waarheid” moet als het ware “geboren” worden. Socrates ziet zichzelf hierbij als een soort “vroedvrouw” die helpt bij de geboorte van kennis.